Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Μαραθώνος έτους 2020

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου Σχολιάστε

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου ο Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2020 του Δήμου Μαραθώνος, στη σχετική μονοθεματκή συνεδρίαση της Πέμπτης 21ης Νοεμβρίου 2019.

Η νέα Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος, παρουσίασε έναν ρεαλιστικό, αναπτυξιακό και φυσικά ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, αφού είχαν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες και νόμιμες διαδικασίες, όπως η απόφαση (226/2019) της Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης του προσχεδίου και κυρίως, η λήψη του υπ’ αριθ. 1523/11-11-2019 εγγράφου από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο του Παρατηρητηρίου, αρμόδιο για τον έλεγχο κι έγκριση ή μη προϋπολογισμών των Δήμων, έχουν τηρηθεί στο ακέραιο οι οδηγίες και ως εκ τούτου καμία παρατήρηση δεν καταγράφηκε επί του προϋπολογισμού, το ύψος του οποίου (έσοδα – έξοδα) φτάνει στο ποσό των 67.403.409,30 Ευρώ.

Σχολιάστε