Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Διακήρυξη

Μελέτη αποκομιδής κλαδιών απο ΣΜΑ 150.000€ ψηφιακά υπογεγραμμένη

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ_αποκομιδή και μεταφορά αποβλήτων από ΣΜΑ

Προκήρυξη

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •