Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

Αριθμός Απόφασης: 474/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Την από 6/9/2023 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των Φ******** Β******** του Ι********, Κ******** Α******** του Σ******** και Τ******** Γ******** του Κ******** κατά του Δήμου Μαραθώνος

δ) Tην από 8/9/2023 προσωρινή διαταγή της προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία διατάσσει το καθ’ ου ΝΠΔΔ να εξακολουθήσει να αποδέχεται την εργασία των αιτούντων και να καταβάλει σ’ αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στις 17/5/2024

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Την αποδοχή της από 8/9/2023 προσωρινής διαταγής προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία διατάσσει τον Δήμο Μαραθώνος να εξακολουθήσει να αποδέχεται την εργασία των αιτούντων Φ******** Β******** του Ι********, Κ******** Α******** του Σ******** και Τ******** Γ******** του Κ******** και να καταβάλει σ’ αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι τη συζήτηση της αίτησής τους ασφαλιστικών μέτρων στις 17/5/2024.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΖΓΟΩΛΜ-Κ2Ψ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΓΟΩΛΜ-Κ2Ψ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *