Δήμος Μαραθώνος

Απουσία Δημάρχου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος, Ζαγάρης Ιωάννης, θα απουσιάζει από το Δήμο, την Τετάρτη 14 Αυγούστου, για προσωπικούς λόγους.
Το Δήμαρχο αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 742/2019 Απόφαση Δημάρχου.