Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων Σχολιάστε

Αρ. Απόφασης  407/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: “Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος”

Ο  Αντιδήμαρχος Μαραθώνος  λαμβάνοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις των αρ. 15,29 και 34 του Ν. 4442/2016
 2. Τις διατάξεις του αρ. 14 της ΚΥΑ 16228/17
 3. Το υπ. Αρ. 1020/7391/60-α/15-6-22 έγγραφο του Α.Τ. Μαραθώνα 
 4. Το υπ. Αρ. 1020/7391/61-α/5-6-23 έγγραφο του Α.Τ. Μαραθώνα
 5. Το υπ. Αρ. 14279/16-6-23 έγγραφο του Δήμου Μαραθώνος
 6. Το α.α 623598 /3-7-23 της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης /Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και Τουρισμού

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

Επιβάλλουμε στον ………………………………………. του Κ……………… με ΑΦΜ …………….., πρόστιμο χιλίων οκτακοσίων (1.800) € επειδή λειτουργεί κατάστημα (beach bar) με διακριτικό τίτλο «………………………………….» χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή υποβολή ηλεκτρονικής γνωστοποίησης. Επίσης διαπιστώθηκε να απασχολούνται σε αυτό έξι (6) εργαζόμενοι.

Το ύψος του προστίμου προκύπτει από το γινόμενο της τιμής βάσης, του συντελεστή επιπέδου και του συντελεστή μεγέθους.

Συγκεκριμένα, ως τιμή βάσης ορίζονται τα 100 ευρώ. Ως συντελεστής επιπέδου παράβασης για παντελή έλλειψη πρώτης γνωστοποίησης ορίζεται το 6 και ως συντελεστής μεγέθους, σύμφωνα με τον αριθμό εργαζομένων (όπως αναγράφονται στο ανωτέρω 5) του Α.Τ. Μαραθώνα (κατηγορία 2), ορίζεται το 2.    

Επίσης εάν διαπιστώνεται η ίδια παράβαση εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της πρώτης παράβασης, η τιμή υπολογισμού προσαυξάνεται κατά 50% για κάθε νέα διαπίστωση παράβασης με χρονικό σημείο αφετηρίας της διετίας την ημέρα διαπίστωσης της αμέσως προηγούμενης ίδιας παράβασης. Το έτος 2022 είχε βεβαιωθεί η υπ’ αριθ. 1020/7391/60-α/15-6-2022 παράβαση από το Α.Τ. Μαραθώνα και κινήθηκε η διαδικασία επιβολής προστίμου

Συνεπώς, το πρόστιμο που αντιστοιχεί (παράβαση λόγω παντελούς έλλειψης πρώτης γνωστοποίησης) και στην προσαύξηση λόγω νέας παράβασης, ανέρχεται στα 1800 € (100Χ6Χ2=600=1200+50% προσαύξηση=1800)

Η  παρούσα να κοινοποιηθεί στον ανωτέρω , ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατά της απόφασης αυτής, την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 34 παρ. 2  του Ν. 4442/2016, «Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΔΩ1ΩΛΜ-ΥΞΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΔΩ1ΩΛΜ-ΥΞΝ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *