Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου |Ανάθεση υπογραφής εγγράφων

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εξουσιοδοτεί τους κατωτέρω υπαλλήλους να υπογράφουν με εντολή του Δημάρχου όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Δήμου Μαραθώνος:

  • Δερμετζιάν-Γκινοσάτη  Μαρία του Γρηγορίου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄
  • Βασιλάκη Ευσταθία του Γεωργίου, ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Β΄

Η παρούσα είναι συμπληρωματική της 845/2017 αποφάσεως.

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Σχολιάστε