Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου |Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 Α π ο φ α σ ί ζ ει

Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ  8093/25-04-2019   υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης του Κεχαγιαδάκη Ελευθέριου του Κων/νου  σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση ΥΕ εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρου της υπ’ αριθμ.πρωτ. 7628/2019 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Σχολιάστε