Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου |Σύσταση ομάδας έργου ετοιμότητας σε πυρκαγιά

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την Σύσταση Ομάδας Έργου, ως κατωτέρω :

 1. Ηλίας Παναγιώτης, Διευθυντής Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Δήμου Μαραθώνος
 2. Κολοβός Γεώργιος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 3. Λάμπρου Άννα, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 4. Χαλυβδόπουλος Θωμάς, Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 5. Χατζηγαβριήλ Ελευθερία, Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Μαραθώνος
 6. Βαλασίου Δέσποινα, Διευθύντρια Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Μαραθώνος
 7. Βοσνάκη Υπακοή-Μαριάννα, Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Δήμου Μαραθώνος
 8. Κελεπούρη Αναστασία, Προϊσταμένη Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Δήμου Μαραθώνος
 9. Λιακώνης Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Δήμου Μαραθώνος
 10. Κατσαγώνης Στέφανος, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μαραθώνος
 11. Μανάρα Μαρία Ελένη, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Μαραθώνος
 12. Κάκαρη Ασπασία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 13. Μπερτόλης Πέτρος Προιστάμενος Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Μαραθώνος
 14. Θανασιάς Βάιος, Αντιδήμαρχος Δικτύων & Καθημερινότητας Δήμου Μαραθώνος
 15. Λάσκος Αργύριος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Συνοχής, Πολιτισμού & Παιδείας Δήμου Μαραθώνος
 16. Μανούσης Βασίλειος, υπάλληλος ιδαχ, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Μαραθώνος
 17. Παναγιώτης Πασχάλης, μόνιμος υπάλληλος ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

 

Η Σύσταση Ομάδας Έργου κρίνεται αναγκαία  προκειμένου να συμβάλλει στην ενίσχυση των ενεργειών ετοιμότητας του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εγχειρίδιο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος 2019 (Α.Δ.Σ. 99/2019).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των μελών της ομάδας θα πρέπει το κάθε μέλος να έχει προκαθορίσει τον αναπληρωτή του και να έχει ενημερώσει σχετικά το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

Χρέη συντονιστή της Ο.Δ.Ε. θα εκτελεί ο Αντιδήμαρχος Δικτύων & Καθημερινότητας Δήμου Μαραθώνος.

Χρέη πρακτικογράφου της Ο.Δ.Ε. θα εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Σχολιάστε