ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Δηλώσεις Πόθεν Έσχες οικονομικού έτους 2017

administrator Λειτουργία του Οργανισμού Leave a Comment

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου με ΑΠ 17384/18/8/17, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει η Υποβολή κατάθεσης ηλεκτρονικών δηλώσεων για το Πόθεν Εσχες οικονομικού έτους 2017.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων, και των προέδρων επιτροπών παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη αυτών, για την ανάρτηση του πίνακα υπόχρεων προσώπων που αποστείλαμε στην Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης στην ιστοσελίδα του Δήμου https://marathon.gr/
Οι υπόχρεοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η τελική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 17 Οκτωβρίου 2017.
Επίσης να σας επισημάνουμε ότι, ή μη υποβολή επισύρει τόσο χρηματικές όσο και ποινικές ευθύνες.
Οι Δηλώσεις πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας https://www.pothen.gr
Η δήλωση γίνεται αποκλειστικά από τους υπόχρεους με την χρήση των προσωπικών τους ΚΩΔΙΚΩΝ από το TAXISnet.
Ο ιστοχώρος περιέχει εγχειρίδιο χρήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα των υπόχρεων https://www.pothen.gr, καθώς επίσης και τηλεφωνικό κέντρο για παροχή βοήθειας.
Με το ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2104802100 (αστική χρέωση), από τις 07:00-17:00, τις εργάσιμες ημέρες.
Υπενθυμίζεται για ότι τα μέλη που είναι εκπρόσωποι ή αναπληρωματικοί στις Επιτροπές του Δήμου ισχύει ο νόμος 4281/2014 σύμφωνα με τον οποίο έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΑΝΕΥ ΠΟΣΟΥ ).
Η αρχή ελέγχου για τον Δήμαρχο είναι “Βουλή των Ελλήνων-Επιτροπή ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, αρ 3Α του Ν.3213 και όσοι εμπεριέχονται στις περιπτώσεις α έως και ε της παρ 1 του αρ 1 του Ν3213/2003, και σε ότι αφορά την υποχρέωση του από την ιδιότητα συμμετοχής σε επιτροπές η Γ΄ Αρχή Ελέγχου των Δηλώσεων.
Ο υπόχρεος υποβάλλει κάθε έτος, εφόσον διατηρεί την ιδιότητά του και για ένα (1) έτος μετά την απώλεια αυτής. Η υποχρέωση υποβολής της ΔΠΚ για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος, από το έτος απώλειας αυτής. Όσοι άσκησαν καθήκοντα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2015, θα υποβάλλουν ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης (το 2016) ακόμη και αν στη συνέχεια απώλεσαν την ιδιότητα, που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής ΔΠΚ. Ειδικά για τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του άρθρ. 1 της παρ. 1 του ν.3213/2003 όπως ισχύει, που αφορούν στους υπόχρεους στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Άρθρου 3Α, η υποχρέωση υφίσταται για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου. Τα παραπάνω ισχύουν εκτός αν προβλέπεται διαφορετική περίοδος από ειδική διάταξη νόμου.

Το παρόν έγγραφο και τα ονόματα των Υπόχρεων για το έτος 2016 οικονομικό έτος 2017 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για την διευκόλυνση σας.

Η Γενική Γραμματέας τους Δήμου Μαραθώνος
Πηνελόπη Μικελοπούλου


Σχολιάστε