Δημιουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας

websupport Δελτία τύπου, Πολιτική Προστασία

Με επιχειρησιακά κριτήρια, ελήφθη από τον Δήμαρχο Μαραθώνος κ. Στέργιο Τσίρκα η απόφαση να προτείνει εντός των εκτάσεων του Δήμου μας στον Άγιο Ανδρέα, τη δημιουργία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, το οποίο θα λειτουργεί ως κέντρο λήψης αποφάσεων και συντονισμού σε έκτακτα συμβάντα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας.

Η πρόταση του Δημάρχου Μαραθώνος και Προέδρου του Σ.Τ.Ο κατατέθηκε στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου που συνεδρίασε την Τετάρτη 11/5/2022.

Πρωταρχικό στόχος τον οποίο έχει αποφασίσει να υπηρετήσει πιστά με κάθε τρόπο και με όλα τα μέσα είναι η αποτελεσματικότητα των δράσεων ως προς τις ανάγκες της περιοχής μας και ως προς την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων.  Ο ίδιος ως Πρόεδρος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας θα χειριστεί το πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης του.

Με την απόφαση αυτή, εξασφαλίζεται η κεντροβαρής χωροθέτηση της κρίσιμης αυτής επιχειρησιακής υποδομής, μοναδικής στην Αττική και ίσως σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συγχρόνως επιτρέπεται η διαρκής επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσω του δικτύου Εθελοντικών Ομάδων, κάτι που σημαίνει ότι η επιλογή του τόπου λειτουργίας τους και ο ρόλος τους θα είναι καθοριστικός για την άμεση αντιμετώπιση κινδύνων από έκτακτα συμβάντα στον Δήμο μας.

Η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών του Δήμου Μαραθώνος ως τμήμα της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος, με 550 συνολικά ενεργά μέλη-διασώστες και εγγεγραμμένους περισσότερους από 2000 εθελοντές, και με γνώμονα τη μεγάλη ευαισθησία σε θέματα κοινωνικής ωφέλειας και προσφοράς, μπορεί να συμβάλλει στην προάσπιση της ζωής, της υγείας και της  περιουσίας των πολιτών καθώς και την προστασία της φύσης.

Επίσης, στον χώρο θα γίνονται εκπαιδεύσεις σε εθελοντές όπως:

 1. Α’ Βοήθειες.
 2. Δασοπυρόσβεση – Δασοπροστασία.
 3. Τηλεπικοινωνίες.
 4. Μαζικές Καταστροφές.
 5. Ορεινή Αστική Διάσωση με σχοινιά.
 6. Μετεωρολογία.
 7. Υγρό στοιχείο.

Μια σημαντική απόφαση με πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας και την δημιουργία ενός σταθερού δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας, με την συνεργασία όλων των εθελοντικών ομάδων του Δήμου μας ειδικότερα της ΕΠΟΜΕΑ & του ΠΥΣΕΘ, αλλά και για την φύλαξη και προστασία όλης της περιοχής του Αγίου Ανδρέα, όπου υπάρχουν πολλές κατασκηνώσεις και παιδιά  και της «ευαίσθητης» περιοχής του Ζούμπερι και της Αγίας Μαρίνας, ενισχύοντας συγχρόνως και άλλους τομείς του Δήμου μας.

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •