Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 12η συνεδρίαση, 3 Αυγούστου 2018

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 3-8-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

  • Περί έκδοσης ψηφίσματος για παραίτηση του Δημάρχου Μαραθώνα Ηλία Ψηνάκη. (πρόσκληση δημοτικού συμβουλίου κατόπιν αιτήσεως πλέον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του)

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •