Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Δημοτικό Συμβούλιο | 14η Συνεδρίαση 25ης Μαΐου 2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 25-5-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της οικονομικής κατάστασης (ισολογισμού) και λογαριασμού (απολογισμού) χρήσης 2015. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσουπράς Βασίλειος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
Αιμίλιος Ρείσογλου


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •