Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Δημοτικό Συμβούλιο | 19η Συνεδρίαση 27ης Ιουνίου 2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 27-6-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 1. Περί συζήτησης και λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες υπέρ των συμβασιούχων μας μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζούρος )
 2. Περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ Ο.Ε 2017. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΔΗ ΘΕ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου ).
 3. Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ Ο.Ε 2016. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΔΗ ΘΕ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου ).
 4. Περί ενεργειών του Δήμου Μαραθώνα, όσον αφορά την καταγγελία δημοτών για τμήμα παραλίας στη περιοχή Ζούμπερι. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).
 5. Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Αιμίλιος Ρείσογλου ).
 6. Περί έγκρισης απουσίας του δημοτικού συμβούλου κ. Ι. Λουίζου από τα καθήκοντα του, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 11829/2017 αίτηση του (άρθρο 68 Ν.3852/2010). (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Αιμίλιος Ρείσογλου ).
 7. Περί ενημέρωσης για τις εξελίξεις που αφορούν το Α.Τ Μαραθώνα. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).
 8. Περί αποδοχής παραίτησης του κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από τα καθήκοντα του Τεχνικού ασφαλείας Δήμου Μαραθώνος που του ανατέθηκαν με την υπ. Αριθ. 27416/24-11-2016 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. (ειδικός αγορητής: Γενική Γραμματέας Π. Μικελοπούλου ).
 9. Περί παράτασης πρακτικής ασκούμενου δικηγόρου (κατ’ παραγ.5 άρθρο 13 του ν. 4194/2013). (ειδικός αγορητής: Γενική Γραμματέας Π. Μικελοπούλου ).
 10. Περί πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας της Ε΄ Παιδικής Εξοχής- Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης για το 2017. (ειδικός αγορητής: Γενική Γραμματέας Π. Μικελοπούλου ).
 11. Περί χρήσης ένδικων μέσων κατά ΕΕΤΑΑ για την απένταξη του έργου: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» και υλοποίησης ενεργειών που απαιτούνται για την ένταξη του έργου σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).
 12. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου κατ άρθρο 281 του Ν. 3463/2006. (154 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 13. Περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΟΕ 2017. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς.)
 14. Περί λήψης απόφασης για την διερεύνηση δυνατότητας αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Μαραθώνος με το Τ.Π.Δ. του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 15. Περί επιχορήγησης Αθλητικών Σωματείων έτους 2017. ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 16. Περί σύστασης επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 17. Περί καθορισμού επιτροπής για την παραλαβή τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για την Ε΄ Κατασκήνωση. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 18. Περί αποδοχής ποσού 37.172,16 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών ως επιχορήγηση για την καταβολή των μισθωμάτων των σχολικών μονάδων για το διάστημα 01/01/2017 έως 30/04/2017. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 19. Περί υλοποίησης προγράμματος “Παιδί και Θάλασσα” 2017. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 20. Περί λήψης απόφασης για την πραγματοποίηση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις της Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα κ. Χ. Ασημακοπούλου ).
 21. Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση ποπ κορν – μαλλί της γριάς στον κ. Καρασωτηρίου Ιωάννη του Κωνσταντίνου επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος απέναντι από την ταβέρνα «ΤΡΑΤΑ», δίπλα στην παιδική χαρά στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, σε καθορισμένη από το δήμο θέση. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Θανασιάς ).
 22. Περί Έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Πέτρος Στάμου ).
 23. Περί χωροθέτησης ράμπας ανέλκυσης – καθέλκυσης μικρών σκαφών στην Παραλία Μαραθώνα. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Νησιώτης )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •