Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Δημοτικό Συμβούλιο | 25η Συνεδρίαση 6ης Οκτωβρίου 2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο 1, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα, στις 6-10-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Περί αποδοχής ποσού 100.000,00 €, από Υπουργείο Εσωτερικών, για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία . (ΣΑΕ 055)

 2. Περί εκπροσώπησης του Δήμου στις τράπεζες.

 3. Λήψη απόφασης για τη συγκεκριμενοποίηση του τρόπου αποχώρησης του Δήμου Μαραθώνος από την ανώνυμη εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.».

 4. Περί έγκρισης πρότασης στο Δ.Σ. για την τουριστική προβολή του δήμου μέσω της διοργάνωσης του Αυθεντικού Μαραθωνίου και της Marathon EXPO.

 5. Περί συζήτησης και λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (υπηρεσιών και προμήθειας ανταλλακτικών) για την επισκευή του ΚΗΙ 6593 οχήματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •