Δήλωση περιορισμένης ευθύνης
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται λαμβάνονται από το site των ΚΤΕΛ Αττικής http://ktelattikis.gr που θεωρείται αξιόπιστη και ακριβής πηγή, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό ισχύει. Τα δρομολόγια μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σχετικές ανακοινώσεις μπορείτε να αναζητήσετε στα Σταθμαρχεία.
Ο Δήμος Μαραθώνος αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή εγγύηση όσο αφορά την ακρίβεια και την επικαιρότητα, όπως και για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό σε οποιαδήποτε απώλεια κερδών, τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παρακάτω δρομολογίων.