Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση έτους 2020

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 7η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του’ (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020, την Δευτέρα 15/06/ 2020 και ώρα 12.00 π.μ. ύστερα από την 11/06/2020 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Ε.Π.Ζ. Στέργιου Τσίρκα, για λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο: «Περί λήψης απόφασης για πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 5ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, δια της αντιμεταθέσεως κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
Σχετ: Το από 29-04-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Μακρή».
ΘΕΜΑ 2o: «Περί λήψης απόφασης για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην παραλιακή ζώνη Νέας Μάκρης- πεζόδρομος, για πραγματοποίηση Εκθεσιακής Δραστηριότητας Ανάδειξης Προώθησης Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων, από επαγγελματίες παραγωγούς του δήμου Μαραθώνος».
ΘΕΜΑ 3ο: «Περί λήψης απόφασης για άδεια διοργάνωσης αγώνα Drift ». ( 4 και 5
ΘΕΜΑ 4ο: «Περί πεζοδρόμησης και μονοδρόμησης στην παραλία της Νέας Μάκρης μετά και των νέων ρυθμίσεων λόγω covid-19»
ΘΕΜΑ 5ο: «Περί χωροθέτησης προτομής Αθανασίου Διάκου στην πλατεία Ηρώων στην Ανατολή ».
ΘΕΜΑ 6ο: «Περί πεζοδρόμησης στην Κεντρική Πλατεία Γραμματικού μετά και των νέων ρυθμίσεων λόγω covid-19».( Απόφαση 16-Γραμματικό )
ΘΕΜΑ 7ο: «Περί επέκτασης Νεκροταφείου της Κοινότητας Γραμματικού ». ( Απόφαση 9-Γραμματικό )
ΘΕΜΑ 8ο: « Περί αιτήματος του κ. Κόλλια Ευάγγελου του Γεωργίου για άντληση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος από το παλιό πηγάδι της κοινότητας μας στην θέση Μορτύρη για την καλλιέργεια κηπευτικών ».(Απόφαση 11-Βαρνάβα)
ΘΕΜΑ 9ο: « Περί λήψης απόφασης για ενέργειες επανατοποθέτησης της παροχής7/03356924-01 ηλεκτροδότησης του γηπέδου ποδοσφαίρου της κοινότητας μας και συντήρησης αυτού ».(Απόφαση 13-Βαρνάβα)
ΘΕΜΑ 10ο: « Περί λήψης απόφασης για Εξώδικο προσδιορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, εμβαδού 68,42τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α.κ. 011908, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Οικοδομικό Τετράγωνο 255 της 1 ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 1457/24-01-2020 αίτηση της κας. Δρούκα Αικατερίνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •