Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση έτους 2020

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 9η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020, την Παρασκευή 10 /07/ 2020 και ώρα 10.00π.μ. ύστερα από την 09/07/2020 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Στέργιου Τσίρκα, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1Ο: «Περί λήψης απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 66/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς το ωράριο».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •