Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 12η συνεδρίαση έτους 2020

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 12η έκτακτη Κατεπείγουσα (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες), Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του’ (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020, την Δευτέρα 14/09/2020 και ώρα 14.00 μ.μ. ύστερα από την 14/09/2020 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Ε.Π.Ζ. Στέργιου Τσίρκα, για λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: «Περί λήψης απόφασης για Έργα Προστασίας Ακτής Δήμου Μαραθώνα Παρατηρήσεις – ερωτήματα επί της μελέτης αντιμετώπισης φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Δήμου Μαραθώνος Προτάσεις λήψεις μέτρων προστασίας»

ΘΕΜΑ 2ο: «Περί λήψης απόφασης για κατάθεση στοιχείων στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773) και της ·παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/ 2020 (Α’ 92) μετά από ανακοίνωση – πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής για την αναμόρφωση και συμπλήρωση των δασικών χαρτών Αττικής».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •