Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση σε συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 1η Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ύστερα από την 28/07/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ηλία Ψηνάκη, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο : Περί αιτήματος του κου Ιωάννη Μανιού για χρήση ηλεκτρικού ρεύματος από το αντλιοστάσιο στην 2θέση “ΛΥΣΣΕΑ” για την καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων.

ΘΕΜΑ 2Ο : Περί χορήγησης μίας (1) θέσης στάθμευσης στην οδό Ίριδος 5, περιοχή Ξυλοκέριζα – Νέας Μάκρης, της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα.

ΘΕΜΑ 3Ο: Περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) του κ. Μωραΐτη Δημήτριου του Σωτηρίου, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 210 στη θέση «ΦΥΤΑΡΙΑ» στον Σχοινιά του Δήμου Μαραθώνος

ΘΕΜΑ 4Ο: Περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (OPEN BAR) του κ. Μωραΐτη Δημήτριου του Σωτηρίου, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 210 στη θέση «ΦΥΤΑΡΙΑ» στον Σχοινιά του Δήμου Μαραθώνος.

ΘΕΜΑ 5Ο: «Περί προτεινόμενης θέσης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου πλησίον της επιχείρησης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΟ (KINHTH KANTINA-ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ) του κ. Μαγκανάρη Σταμάτιου του Ιωάννη επί των οδών Κεφαλληνίας και Νηρέως (τέως ανώνυμος 12-προέκταση Λεωφόρος Ποσειδώνος) στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ 6Ο: «Περί προτεινόμενης θέσης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 31 στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, έμπροσθεν από το κατάστημα (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) της κ. Θεοδωρέλλη Όλγας του Δημητρίου, με το διακριτικό τίτλο «THIRTY ONE», για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2017».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ και ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •