Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 11η συνεδρίαση έτους 2021

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 11η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π- ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», την Τρίτη 21/09/2021 και ώρα 13.00 μ.μ. ύστερα από την 16/09 /2021 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Ε.Π.Ζ. Στέργιου Τσίρκα, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

  1. Περί παραχώρησης αιγίδας Δήμου Μαραθώνος στην Διοργάνωση «Τριάθλου Sprint & Olympic Distance» (Γραφείο Αθλητισμού και Πολιτισμού).
  2. Περί παραχώρησης αιγίδας Δήμου Μαραθώνος στην Διοργάνωση Αγώνα Ταχύτητας – ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Γραφείο Αθλητισμού και Πολιτισμού).
  3. Περί λήψης απόφασης για τη μετατόπιση στεγάστρου στάσης λεωφορείου σύμφωνα με την αίτηση του κ. Μυλωνά Περικλή με ΑΠ: 5169 / 26.03.2021,εντός της ιδιοκτησίας του με έξοδα του αιτούντα και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου. (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα 13-2021)
  4. Περί λήψης απόφασης για επάνδρωση προσωπικού στην υπηρεσία ύδρευσης και καθαριότητας για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Κοινότητάς μας (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα 19-2021)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •