Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση έτους 2022

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην  1ηΤακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς  σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19  και της  ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του  (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π-  ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,την  Δευτέρα24/01/2022  και ώρα 13.00 μ.μ. ύστερα από την  19/01/2022  Πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. Δημήτριου Παπαϊωάννου,για λήψη απόφασης  των  κάτωθι  θεμάτων: 

  1. Περί εκλογής Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  2. Περί λήψης απόφασης για κατάργηση θέσης περιπτέρου, Λαμέρα  και Πλαστήρα. ( Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας  Νέας Μάκρης 20-21)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •