Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση έτους 2022

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19  και της  ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του  (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π-  ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», την Τρίτη 10 /05 /2022 και ώρα 13.00 μ.μ. ύστερα από την Πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Χρήστου Στάμου, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

  1. Περί λήψης απόφασης για το αίτημα του συλλόγου Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ με ΑΠ:4682/11.03.2022 και θέμα ¨Διοργάνωση αθλητικής-πολιτιστικής συνάντησης αναψυχής 8ου αγώνα Λίμνης Μαραθώνα-Marathon Lake run απόσταση 10χμ-15 Μαΐου 2022. (Απόφαση 3-2022 Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα )
  2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της τεχνικής έκθεσης περιοδικών και ηπιοποίηση κυκλοφορίας του ευρύτερου δικτυού του Δήμου Μαραθώνα (Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-αθλητισμού και ανακύκλωσης Νικόλαος Καραγιάννης )
  3. Περί λήψης αποφάσεων α) έγκρισης επιλογής χώρου λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών, β) ίδρυσης λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών και γ) έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/5-11-2021(Aπόφαση 8-2022 Συμβουλίου  Κοινότητας Νέας Μάκρης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •