Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 14η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ύστερα από την 09/11/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ηλία Ψηνάκη, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: «Περί ανάκλησης της 44/2017 απόφασης ΕΠΖ για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου πλησίον της επιχείρησης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΟ (KINHTH KANTINA-ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ) του κ. Μαγκανάρη Σταμάτιου του Ιωάννη επί των οδών Κεφαλληνίας και Νηρέως (τέως ανώνυμος 12-προέκταση Λεωφόρος Ποσειδώνος) στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ 2Ο: «Περί προσδιορισμού θέσεων για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2018».

ΘΕΜΑ 3ο: «Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2018».

ΘΕΜΑ 4ο: «Περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2018 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος»

ΘΕΜΑ 5Ο: «Περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου (200 έως 500 Τ.Μ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων λούνα παρκ του κ. Βερούτη Γεώργιου του Σπυρίδωνα εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του δήμου Μαραθώνος».

ΘΕΜΑ 6Ο: «Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2018».

ΘΕΜΑ 7Ο: «Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2018».

ΘΕΜΑ 8Ο: «Περί προσδιορισμού θέσεων για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2018».

ΘΕΜΑ 9Ο: «Περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2018 εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος».

ΘΕΜΑ 10Ο: «Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2018».

ΘΕΜΑ 11Ο: «Περί προσδιορισμού θέσεων για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαιθρίου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ Βαρνάβα για το έτος 2018»

ΘΕΜΑ 12Ο: «Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση υπαιθρίων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ Βαρνάβα για το έτος 2018»

ΘΕΜΑ 13Ο: «Περί προτεινόμενων θέσεων για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων πλησίον καταστημάτων εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ Βαρνάβα για το έτος 2018»

ΘΕΜΑ 14Ο: «Περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ Βαρνάβα για το έτος 2018»

ΘΕΜΑ 15Ο: «Περί προτεινόμενης θέσης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου επί των οδών Λυβισίου 56 και Μουσαίου στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, έμπροσθεν από το κατάστημα (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) του κ. Πεδιώτη Δημήτριου του Γεωργίου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2017»

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δήμαρχος Μαραθώνος

Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •