Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στη 4η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προς:
Δημοτικούς συμβούλους και μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 19 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, ύστερα από την 13/04/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ηλία Ψηνάκη, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

  1. Περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των δύο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ και OPEN BAR του κ. Μωραΐτη Δημήτριου του Σωτηρίου, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 210 στη θέση «ΦΥΤΑΡΙΑ» στον Σχοινιά Μαραθώνα
  2. Έγκριση πέντε θέσεων για ομπρέλες και ξαπλώστρες όπως παρουσιάζονται στα συνημμένα τοπογραφικά της Τεχνικής Υπηρεσίας.
  3. Παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης του αιγιαλού από τους ΟΤΑ προς τρίτους.

Ο πρόεδρος της ΕΠΖ
Δήμαρχος Μαραθωνο
Ηλίας Ψηνάκης


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •