Τα μέλη της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Πρόεδρος: ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

1. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ
4. ΧΑΙΔΩ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ – ΡΙΖΟΥ
5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΡΟΣ
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΟΣ
7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ