Βιολογικός καθαρισμός

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου για τον βιολογικό της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα. Η εκτιμώμενη αξία  όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 7/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 24ης Απριλίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής (Αριθμός  Συνεδρίασης 13/2018) Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 26/4/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό …

ΚΕΔΜΑ Κοινωφελής Επιχείριση Δήμου Μαραθώνος

Κοινωφελής Επιχείριση Δήμου Μαραθώνος | Προσκλήσεις προμηθειών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει  την προμήθεια δύο διχτύων αντιανεμικών για το αμφιθέατρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Ν.Μάκρης, μέχρι του ποσού των διακοσίων ευρώ (200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και συγκεκριμένα: Δίχτυ Σκίασης & …

Μιλτιάδης

Επιτροπή τουρισμού | 3η τακτική συνεδρίαση

administrator Δελτία τύπου, Επιτροπή Τουρισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική …

Half marathon Ημιμαραθώνιος

5ος Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα 2018

administrator Δελτία τύπου

Η μεγάλη ώρα του “5ου Ημιμαραθωνίου Μαραθώνα 2018” πλησιάζει και οι προετοιμασίες των διοργανωτών εντείνονται για τον σπουδαίο αγώνα ο οποίος θα αναδείξει για μια ακόμη φορά τον ιστορικό Δήμο Μαραθώνα και θα μετατρέψει την περιοχή σε κυψέλη άθλησης, συμμετοχής …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 6η Συνεδρίαση 20ης Απριλίου 2018

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  παρ.2 του Ν. 3852/2010,  καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική  συνεδρίαση,  που θα γίνει στην Αίθουσα …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 5η Συνεδρίαση 19ης Απριλίου 2018

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010,  καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική  συνεδρίαση,  που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού …

κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος

administrator Δελτία τύπου, Κοινωνικό Φαρμακείο

Με την υπ’ αριθμ. 4962/03-04-2017 (ΑΔΑ : 6ΔΔΥ7Λ7-76Ω) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής εντάχθηκε η Πράξη «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος», με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».Η «Δομή Παροχής Βασικών …

κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος

administrator Δελτία τύπου, Κοινωνικό Παντοπωλείο

Με την υπ’ αριθμ. 4962/03-04-2017 (ΑΔΑ : 6ΔΔΥ7Λ7-76Ω) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής εντάχθηκε η Πράξη «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος», με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».Η «Δομή Παροχής Βασικών …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 17ης Απριλίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής (Αριθμός  Συνεδρίασης 12/2018) Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 17/4/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό …

Φροντίδα αδέσποτων ζώων

Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση των υπηρεσιών για την εφαρμογή του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των ορίων του δήμου Μαραθώνος,  εκτιμώμενης αξίας 24.600,00 με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην 1/2018 Μελέτη …

Πινακίδες κυκλοφοριακής σήμανσης

Προμήθεια πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης, καθρεπτών κ.λπ.

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης – καθρεπτών – μειωτήρων ταχυτήτων. Η εκτιμώμενη αξία  όπως αυτή περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 1.991,44 € με το Φ.Π.Α. Για την …

Συντήρηση και εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων & υδατοδεξαμενών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος  προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την συντήρηση και εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον …

Γραφική ύλη

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την “Τετράπολις” (ΝΠΔΔ)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  των ειδών  γραφικής ύλης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. Για την κάλυψη …

Συντήρηση κήπων και παρτεριών

Συντήρηση κήπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ από την “Τετράπολις”

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία συντήρησης κήπων των παιδικών σταθμών Νέας Μάκρης, βρεφονηπιακός Νέας Μάκρης, Μαραθώνα παιδικός «Πολυτέκνων» και βρεφονηπιακός «Αμάλθεια», παιδικός Βαρνάβα, ΚΑΠΗ Μαραθώνα και ΚΑΠΗ Νέα Μάκρη , του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου …

Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής | Πρόγραμμα “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

administrator Δελτία τύπου, Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου Μαραθώνος έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμ.75/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308 με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη του προσωπικού και κατανεμήθηκαν οι εγκεκριμένες θέσεις, Την απόφαση Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδριάσεις 29ης και 30ης Μαρτίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (Αριθμός Συνεδρίασης 10/2018) Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 29/03/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Υπηρεσία πιστοποίησης ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει  τις εργασίες για τον περιοδικό έλεγχο και την πιστοποίηση των ανελκυστήρων, καθώς και την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών του περιοδικού ελέγχου των Δημοτικών Κτιρίων,  εκτιμώμενης αξίας 930,00€ με το Φ,Π.Α, όπως αυτή περιγράφεται στην …

τρόφιμα παντοπωλείο

Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Μαραθώνος και για τα Νομικά του Πρόσωπα, με συστημικό αύξοντα αριθμό: …