Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας Εθνικών 7ης Ιουλίου 2019

administrator Δελτία τύπου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 332 ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 333 ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 334 ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 335 ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 336 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 337 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 338 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 339 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 340 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 341 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 342 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Α/Α ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ε. Τ. ΕΝΟΤΗΤΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
332 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑ, Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1, 19014, Έως: ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
333 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑ, Από: ΘΕΟΔΟΣΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1, 19014, Έως : ΚΩΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
334 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑ, Από: ΛΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1, 19014, Έως: ΠΕΠΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
335 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑ, Από:ΠΕΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1, 19014, Έως: ΨΥΧΟΥΛΑ ΘΑΛΕΙΑ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
336 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Από: ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18, Έως: ΚΟΝΤΙ ΝΤΡΙΤΑ
19007, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
337 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Από: ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΑΓΑΘΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18, Έως: ΠΥΛΙΧΟΥ ΠΑΤΡΟΥΛΑ
19007, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
338 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Από : ΡΑΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18, Έως: ΧΩΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
19007, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
α) Από : ΑΒΔΙΕΝΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Έως: ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
339 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, β) Ειδικοί Εκλογείς:
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΙΝΑ 7, 19007, — ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (α/α 1 -25)
— ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
(α/α 1 -12)
α) Από : ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Έως: ΓΚΩΛ ΝΑΤΑΛΙΑ
340 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΙΝΑ 7, 19007, β) Ειδικοί Εκλογείς:
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ — ΚΩΔ. 12621 (α/α 1 – 25)
— ΚΩΔ. 12020 (α/α 1 – 30)
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
341 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Από: ΓΛΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΙΝΑ 7, 19007, Έως: ΖΕΡΔΕ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
342 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Από : ΖΗΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΙΝΑ 7, 19007, Έως: ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 343 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 344 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 345 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 346 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 347 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 348 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 349 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 350 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 351 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Α/Α ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ε. Τ. ΕΝΟΤΗΤΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
343 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Από: ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΙΝΑ 7, 19007, Έως: ΚΟΠΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
344 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Από : ΚΟΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΙΝΑ 7, 19007, Έως: ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
345 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Από:ΛΕΜΙΡΕΖΑΡΤΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΙΝΑ 7, 19007, Έως: ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
346 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Από : ΜΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΙΝΑ 7, 19007, Έως: ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
347 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Από: ΜΠΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΙΝΑ 7, 19007, Έως: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
348 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Από : ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑΝΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΙΝΑ 7, 19007, Έως: ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
349 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Από : ΡΕΠΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΙΝΑ 7, 19007, Έως: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
350 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Από : ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΙΝΑ 7, 19007, Έως: ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
351 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Από:ΤΣΟΥΛΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΙΝΑ 7, 19007, Έως: ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
α) Από : ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
Έως : ΑΝΤΩΝΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ,
352 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, β) Ειδικοί Εκλογείς:
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ — ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (α/α 1 – 3)
— ΚΩΔ. 9134 (α/α 1 – 24)
α) Από : ΑΞΑΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Έως: ΒΙΒΙΚΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
353 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΙΑ, 19005,
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ β) Ειδικοί Εκλογείς:
— ΚΩΔ. 17890 (α/α 1 – 34)

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Έως: ΓΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Έως: ΔΑΙΜΟΝΑΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Έως: ΔΥΡΑΝΗ ΕΛΛΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Έως: ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Έως: ΚΑΣΣΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Έως: ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Έως: ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Έως: ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Έως: ΜΑΛΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 364 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Α/Α ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ε. Τ. ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Από: ΒΙΓΛΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
354 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, Έως: ΓΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Από : ΓΙΑΛΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
355 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, Έως: ΔΑΙΜΟΝΑΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Από : ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
356 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, Έως: ΔΥΡΑΝΗ ΕΛΛΗ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Από : ΕΒΕΝΧΑΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
357 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, Έως: ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Από : ΗΛΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
358 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, Έως: ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Από: ΚΑΜΠΡΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
359 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, Έως: ΚΑΣΣΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Από: ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
360 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, Έως: ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Από: ΚΟΚΛΑΚΙΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
361 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, Έως: ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Από : ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
362 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, Έως: ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Από: ΛΕΒΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
363 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, Έως: ΜΑΛΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
364 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Από : ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Έως: ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΛΕΞΙΑ

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 365 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 366 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 367 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 368 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 369 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 370 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 371 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 372 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 373 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 374 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 375 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Α/Α ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ε. Τ. ΕΝΟΤΗΤΑ
365 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Από: ΜΕΓΑΓΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Έως: ΜΠΑΚΡΑΤΣΗΣ ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ
366 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Από : ΜΠΑΜΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Έως: ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
367 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Από : ΝΑΖΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Έως: ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
368 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Από: ΠΑΔΗ ΠΛΟΥΜΙΤΣΑ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Έως: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
369 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Από : ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Έως: ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
370 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Από: ΠΟΓΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Έως: ΣΑΜΨΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
371 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Από: ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΚΩΣΤΙΤΣΑ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Έως: ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
372 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Από : ΣΡΑΝΤΕΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Έως: ΤΖΙΧΑΝΙ ΕΡΙΝΑ
373 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Από : ΤΖΟΡΗ ΓΚΕΝΟΒΕΦΑ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Έως: ΤΣΙΡΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ
374 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Από: ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Έως: ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
375 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Από : ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑ, 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Έως: ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ