Καταπολέμηση κουνουπιών

Καταπολέμηση κουνουπιών | Πρόγραμμα 2019 | 8η Εφαρμογή από εδάφους

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου

8ος κύκλος εφαρμογών ψεκασμών κουνουπιών (προνυμφοκτονίες) από εδάφους στις οικολογικά προστατευμένες περιοχές και περιαστικά των Δήμων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Η Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2019, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφων κουνουπιών, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου και την υπεύθυνη επιστήμονα της αναδόχου εταιρίας εκτέλεσης του έργου, αποφάσισαν τη συνέχεια των ψεκασμών των κουνουπιών (προνυμφοκτονιών) με τον 8ο κύκλο εφαρμογών, από τη Δευτέρα 24 Ιουνίου ως εξής :

1. Τη διενέργεια της 8ης εφαρμογής ψεκασμών από εδάφους, του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στις οικολογικά προστατευμένες περιοχές (φυσικά συστήματα) της Ανατολικής Αττικής, με εγκεκριμένο βιολογικό σκεύασμα.

Συγκεκριμένα, για το Δήμο Μαραθώνος στην περιοχή της Μπρεξίζας την 03.07.2019 και στην περιοχή του Σχινιά κατά τις ημερομηνίες 24.06.2019, 25.06.2019, 26.06.2019, 27.06.2019, 28.06.2019, 01.07.2019, 02.07.2019 (Σχινιάς ΣΔΑΜ), 07.07.2019, 04.07.2019,05.07.2019.

2. Τη διενέργεια της 8ης εφαρμογής ψεκασμών από εδάφους, του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών σε περιοχές-εστίες περιαστικά όλων των Δήμων της Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση του έργου, καθώς και σε πλημμυρισμένες εκτάσεις-εστίες, που βρίσκονται στον περιαστικό ιστό κι επεκτείνονται στον αστικό ιστό (04) Δήμων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, με εγκεκριμένο προνυμφοκτόνο σκεύασμα βάσει της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα, για το Δήμο Μαραθώνος κατά την ημερομηνία 24.06.2019.