Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση 28ης Ιουλίου

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 28/7/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί απευθείας ανάθεσης προμηθειών και εργασιών, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος μετά την πυρκαγιά της 23-7-2018

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •