Οικονομική Επιτροπή | 14η συνεδρίαση 16 Μαΐου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 14/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 16/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00πμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος ετών 2022-2023″.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου “Συντήρηση – Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στις Δ.Ε. Γραμματικού και Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνα”.
  3. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης στο έργο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”
  4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 της ΚΕΔΜΑ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •