Οικονομική Επιτροπή | 21η συνεδρίαση 11 Ιουνίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 21/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 11/6/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να τοποθετηθούν οι ναυαγοσώστες στις λουτρικές παραλίες σύμφωνα και με τα έγγραφα των Λιμεναρχείων Χαλκίδας και Ωρωπού τα οποία εποπτεύουν τις παραλίες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.  

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης λουτρικών παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2020 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
  2. Λήψη απόφασης για την ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου σε συνέχεια της 139 – 2020 απόφαση Ο.Ε. για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2020

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •