Οικονομική Επιτροπή | 21η συνεδρίαση 15 Ιουνίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 21/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 15/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι:

Α) Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας ειδικά για το 2021 η έναρξη της ναυαγοσωστικής κάλυψης άρχετε στις 23/6/2021 συνεπώς ο Δήμος πρέπει άμεσα να προβεί στις διαδικασίες ναυαγοσωστικής κάλυψης προκειμένου να αποφύγει πρόστιμα

Β) Σύμφωνα με τα έγγραφα της Γενικής Προστασίας Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2021.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης, την έγκριση τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος και την έγκριση πρόσκλησης, για ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ή ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •