Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 21η Συνεδρίαση 26ης Ιουνίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 26/6/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: Αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Δήμο Μαραθώνος
 2. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: Αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Δήμο Μαραθώνος
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμπληρωματικής αμοιβής στον δικηγόρο Νταντάμη για την έκδοση νέου γραμματίου προκαταβολής.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων βάσει των ληφθέντων αποφάσεων πραγματοποίησης της δαπάνης.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο “ Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινόχρηστους χώρους “
 6. Λήψη απόφασης για την ανατροπή – αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών.
 7. Λήψη απόφασης για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μαραθώνος και της Ο.Π.Δ.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για τη παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Αγ. Κων/νου & Μωσαίου στη Νέα Μάκρη.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για τη παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Λ. Μαραθώνος & Ν. Πλαστήρα στη Νέα Μάκρη
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακύρηξης για τη διενέργεια του διαγωνισμού «Προμήθειας καυσίμων του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του προσώπων.»
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού της προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2017.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού για την κατακύρωση στους οριστικούς αναδόχους για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του προσώπων.
 13. Λήψη απόφασης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αποζημίωσης που οφείλει ο Δήμος για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 013203 Ο.Τ. 234 της 1ης Π.Ε. της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα. (αίτηση της κας. Κουτίνα Αθηνάς)
 14. Λήψη απόφασης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και προσδιορισμό αποζημίωσης με ισχύουσα αντικειμενική, πού οφείλει ο Δήμος Μαραθώνος λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 013203 Ο.Τ. 234 της 1ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Μαραθώνος.» (αίτηση των ΚΟΥΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ.& ΚΟΥΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ)
 15. Λήψη απόφασης για τον Εξωδικαστικό συμβιβασμό και καθορισμό αποζημίωσης πού οφείλει ο Δήμος Μαραθώνος λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης στην ιδιοκτησία με κ.ακ. 0153009) Ο.Τ. 426 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.» (αίτηση ΛΕΚΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ)
 16. Λήψη απόφασης για τον Εξωδικαστικό συμβιβασμό και καθορισμό αποζημίωσης πού οφείλει ο Δήμος Μαραθώνος λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης στην ιδιοκτησία με κ.ακ. 0153009) Ο.Τ. 426 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.» (αίτηση ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ)
 17. Λήψη απόφασης για τον Εξωδικαστικό συμβιβασμό και προσδιορισμό αποζημίωσης με ισχύουσα αντικειμενική, πού οφείλει ο Δήμος Μαραθώνος λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 0126027 Ο.Τ. 462 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Μαραθώνος. (αίτηση του κου ΝΤΟΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ)
 18. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξης διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης της σχολικής μονάδας: «3ο Νηπιαγωγείο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης. »
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών του Δήμου Μαραθώνος και της Ε΄ Κατασκήνωσης
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας νερού.
 21. Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραχωρησης πυροσβεστκού οχήματος από τον Μορφωτικό και Εξωραιστικό Σύλλογο Μ.Ε.Σ.Κ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •