Οικονομική Επιτροπή | 21η συνεδρίαση 8 Ιουνίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή Σχολιάστε

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 21/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 08/6/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 7.500,00€ για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπόλογου.
 2. Λήψη απόφασης για την παράταση απόδοσης χρηματικού εντάλματός προπληρωμής για κάλυψη δαπανών φωτοαντιγράφων, εκτυπώσεων και έκδοσης πιστοποιητικών, αποσπασμάτων κτηματολογικών φύλλων – διαγραμμάτων που διενεργούνται για το χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων και την εν γένει λειτουργία της νομικής υπηρεσίας».
 3. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 199941 του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».
 4. Λήψη απόφασης για την Έγκριση του Πρακτικού IΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού και κήρυξη οριστικού Αναδόχου στο πλαίσιο του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 195339 για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».
 5. Λήψη απόφαση για την έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών προγράμματος GENESIS και συστήματος δημοσιολογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2022 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 6. Λήψη απόφαση για την αποδοχή συμπληρωματικής δωρεάς του κόστους των εργασιών διαμόρφωσης επέκτασης προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης, καθώς και την κατασκευή και πιστοποίηση παιδικής χαράς εντός του προαυλίου από την εταιρεία «MEDPREMIUM HOLDINGS LIMITED»
 7. Λήψη απόφαση για την αποδοχή δωρεάς υδραυλικών υλικών από την εταιρεία COMAR Αικατερίνη και Κώστα Κώνστα
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για παραχώρηση σχολικού λεωφορείου για την κάλυψη αναγκών του νομικού προσώπου ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 82.400,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ (ΚΑΠ) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021 και την ανάδειξη οριστικούαναδόχου.
 11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ποσού 4.000 € για την κάλυψη μέρους του κόστους του 4ου Φεστιβάλ Τοπικών Παραγωγών από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης φυσικού αντικειμένου των πράξεων α) «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» » με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415 και β) “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος“ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002413
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Νο 4 , της επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος (οριστικός ανάδοχος).
 14. Λήψη απόφασης για την μερική ανάκληση της 73/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση του Δήμου με την υπ. αριθ. απόφ. 835/2023 της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *