Οικονομική Επιτροπή | 25η συνεδρίαση 10 Ιουλίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Έκτακτης Συνεδρίασης 25/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε έκτακτη  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 10/7/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός

1. ότι πρέπει άμεσα να γίνουν οι προσλήψεις για την κατασκήνωση λόγω της έκδοσης της ΚΥΑ και της έναρξης του κατασκηνωτικού προγράμματος

2. λόγω του ότι πρέπει να υπογραφούν τα μισθωτήρια συμβόλαιά έως 15/7/2020 σύμφωνα με την ΚΥΑ και

3. πρέπει να γίνει άμεσα η αποδοχή δωρεάς για να παραδοθεί το όχημα κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

  1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας της Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ.Ανδρέα Νέας Μάκρης για το 2020.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στη θέση συνεταιρισμού δικαστικών υπαλλήλων 129,37τμ.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στη θέση παραλία Μαραθώνα εκτάσεως 411,86τμ.
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στη θέση παραλία Μαραθώνα εκτάσεως 500,00τμ.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ενός οχήματος 4Χ2 από την Περιφερειακή ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ).

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •