Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 26η Συνεδρίαση 1ης Αυγούστου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 01/8/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος πραγματοποίησης της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου
 2. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για την προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του εξώδικου προσδιορισμού αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 13813/2012 αίτηση της Κων/νας Παλτίρη.
 4. Λήψη απόφασης για την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μαραθώνος
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων βάσει των ληφθέντων αποφάσεων πραγματοποίησης της δαπάνης.
 6. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων για τροποποίηση όρου διαθήκης (4031/28-06-2017 Πράξη αποδοχής κληροδοσίας στο Γραμματικό)
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για garage για την ανέγερση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •