Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 28η Συνεδρίαση 11ης Αυγούστου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 11/8/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια του διαγωνισμού «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου»
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια του διαγωνισμού «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •