Οικονομική Επιτροπή | 29η συνεδρίαση 14 Αυγούστου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή Σχολιάστε

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 14/8/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών 2,3,4 για την προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένης δεξαμενής πόσιμου ύδατος στο Άνω Σούλι Αττικής σε συνέχεια της 116 – 2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & ασφάλτου για κοινοχρήστους χώρους-εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων (ομάδες Α και Γ)».
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 284/2023 Απόφασης Δημάρχου «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης υδροφόρων οχημάτων για μεταφορά και πλήρωση δεξαμενών πόσιμου ύδατος στην Κοινότητα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, καθώς το Μικροχώρι λόγω προβλήματός τους δεν μας στέλνει νερό».
 4. Λήψη απόφαση για την έγκριση ή μη του πρακτικού 6 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» και την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για τις Ομάδες Α & Δ του διαγωνισμού με ΣΑ ΕΣΗΔΗΣ 181900.
 5. Λήψη απόφαση για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης για την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και την μείωση των απωλειών ύδατος» του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 6. Λήψη απόφαση για τον έλεγχο υλοποίησης του Α’ Τριμήνου προϋπολογισμού 2023 (αρ.72 Ν.3852/2010 όπως ισχύει)
 7. Λήψη απόφαση για τον έλεγχο υλοποίησης του Β’ Τριμήνου προϋπολογισμού 2023 (αρ.72 Ν.3852/2010 όπως ισχύει)

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *