Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 29η Συνεδρίαση 6ης Σεπτεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 06/9/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την επαναδημοπράτηση του έργου «Aντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνος».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος πληρωμής για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 4. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 5. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος πληρωμής για πληρωμή της προμήθειας γραμματοσήμων ΕΛΤΑ και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεών – χορηγιών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τον τίτλο «Στο φως του φεγγαριού» στον αρχαιολογικό χώρο της Μπρεξίζας.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινόχρηστους χώρους.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού.
 10. Λήψη απόφασης για την ακύρωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν τη Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα”, προϋπολογισμού 69.860,31 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 12. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των:
  Α) 6034/2017
  Β) 6040/2017
  Γ) 6042/2017
  Δ) 6044/2017
  Ε) 6045/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Β’ Μονομελές) και ΣΤ) 11364/2017 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 2ο’ Μονομελές)
  (Πρόστιμα Λιμεναρχείου).
 13. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 11168/2017 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 19ο’ Μονομελές). (Αποζημίωση ιδιώτη από ζημία οχήματος σε Δημοτική οδό).

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •