Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 3η συνεδρίαση 3ης Φεβρουαρίου 2020

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 03/02/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού απευθείας ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινόχρηστους χώρους – εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων_ΟΜΑΔΑ Α΄, μετά από πρόσκληση σε συνέχεια της με αριθμό 12/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
  3. Λήψη απόφασης για την επανεξέταση της με αριθμ. Πρωτ. 23650/19 «Πρότασης συμβιβασμού μετά την έκδοση της με αριθμ. 218/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που υπεβλήθη από την Δικηγορική Εταιρεία Μυλωνά»

Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •