Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 30η συνεδρίαση 27ης Αυγούστου

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 27/8/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο ότι ο Δήμος μας, κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 23η Ιουλίου έτους 2018 για τους επόμενους έξι (6) μήνες, δηλαδή έως 23-1-2019.

  1. Λήψη απόφασης για την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Μαραθώνος λόγω του κατεπείγοντος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •