Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 35η συνεδρίαση 10ης Οκτωβρίου

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 10/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της βαφής των κάγκελων του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας από την εταιρεία Forthnet Corporate Communication
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς υπηρεσιών AFFAISS.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς 135 πολυεστίες Ελ Γκρεκο και 135 ανταλλακτικά φιαλίδια σε 135 πυρόπληκτες οικογένειες από την εταιρεία RESOUL A.E.
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την ΔΕΣΦΑ Α.Ε. τεχνικού εξοπλισμού για την αποκατάσταση των φθορών και τον καθαρισμό κοινόχρηστων Δημοτικών Χώρων.
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό Δημοτικών Τελών, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2019
 6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2019
 7. Λήψη απόφασης περί Καθορισμού  τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018.
 8. Λήψης απόφασης περί   Καθορισμού  τελών διαφήμισης  για το έτος 2019.
 9. Λήψης απόφασης περί καθορισμού   Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
 10.  Λήψης απόφασης περί μείωσης δημοτικών τελών (Υδρευσης – ΔΤ/ΔΦ ) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
 11.  Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. α) 2846/2018,  β) 2848/2018 και γ) 3296/2018.αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 19ο Μονομελές)
 12. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 500€ για άντληση στοιχείων από το κτηματολόγιο και ορισμός υπολόγου.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων και απολογιστικών στοιχείων ισολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελής επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 586,94€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελής επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 5.869,41€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 16. Λήψη απόφασης περί άσκησης προσφυγής κατά της με αριθ. 156976/2018 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής (Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής) με την οποία επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στο Δήμο Μαραθώνος.
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση του Διαγωνισμού του έργου ”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ”

 

Ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας  Ψηνάκης