Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 35η Συνεδρίαση 16ης Νοεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 16/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων.
    Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο κατεπείγον υπ. Αριθμ. 8117/15-11-17 έγγραφο του Ε.Σ.Κ.Ε πολιτικής προστασίας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •