Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 37η Συνεδρίαση 27ης Νοεμβρίου 2017 (έκτακτη)

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 27/11/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

  1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 93/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε η από 7-3-2016 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 11027/2016 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 213/2016, ανακοπή του Δήμου Μαραθώνα κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» και κατά της υπ’ αριθμό 132/2016 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο ότι λήγει η προθεσμία άσκησης ένδικου μέσου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •