Οικονομική Επιτροπή | 4η συνεδρίαση 4 Φεβρουαρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 4/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 04/02/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. 889, 890, 891, 892, 893 και 894/2020 αποφάσεων επιβολής διοικητικού προστίμου του Κεντρικού Λιμενάρχη Ραφήνας.
 2. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 282/2020 απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου του Κεντρικού Λιμενάρχη Χαλκίδας.
 3. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2020 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 4. Λήψη απόφασης για την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Μαραθώνος.
 5. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2021.
 6. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή προσαυξήσεων λογαριασμών ύδρευσης καθώς και ρυθμίσεων που λήγουν Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 στα πλαίσια των μέτρων στήριξης των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.
 7. Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της δημιουργίας δύο παιδικών χαρών στον Δήμο Μαραθώνος από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •