Οικονομική Επιτροπή | 41η συνεδρίαση 1 Δεκεμβρίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 41/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 1/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι:

Την 16-11-2020 και με αρ. πρωτ. 7970, δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με κωδικό ΣΦΗΟ-2020 από το ΝΠΔΔ Πράσινο Ταμείο (https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/7970_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%A6%CE%97%CE%9F_16.11.20.pdf <https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/7970_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%A6%CE%97%CE%9F_16.11.20.pdf>) για την υποβολή σχετικών προτάσεων για Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 23η Νοεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 4 η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr). Κατόπιν των ανωτέρω και για να προλάβει ο Δήμος μας να υποβάλει σχετική πρόταση είναι κατ’ αρχάς αναγκαία η λήψη σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία λόγω των ανωτέρω προθεσμιών θα πρέπει να ληφθεί στην παρούσα έκτακτη συνεδρίαση.

  1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Μαραθώνος», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •