Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 42η συνεδρίαση 7ης Δεκεμβρίου

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 7/12/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 586,94€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 5.869,41€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
  3. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεσης, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος μετά την πυρκαγιά της 23-7-2018, για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς κλαδιών και πράσινων καμένων υπολειμμάτων από τις περιοχές Μάτι, Ν.Βουτζά κ.λ.π. πυρόπληκτους οικισμούς καθώς και τελικής εναπόθεσης αυτών σε χώρους που θα υποδείξει ο δήμος.
  4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς παπλωμάτων από τον Σύλλογο Ελλήνων του Καμερούν για τους δημότες μας που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018
  5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς παπλωμάτων από τον Κο Λίνο Βαγγέλη Σκάρα για τους δημότες μας που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018
  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης