Ορισμός Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Την υπ αριθ 31368ΕΞ2020/09-11-2020 (ΦΕΚ 4941) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας

γ) Την υπ αριθ πρωτ 32141/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής σύμφωνα με την οποία συστήνεται Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου Τομέα του άρθρου 14 του ν.4270/2014 9ΦΕΚ 143/Α/2014) και την δυνατότητα χορήγησης στο πλαίσιο της σύστασης αυτού πιστοποιητικών απομακρυσμένης Ηλεκτρονικής υπογραφής τριετούς διάρκειας σε Δημοσίους Υπαλλήλους.

δ) Το υπ αριθ πρωτ 91106/24-1-2020 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : Διασύνδεση με Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)

ε) Το υπ αριθ πρωτ 32406/26-04-2021 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Β΄ Φάση Διασύνδεσης με Κεντρικό Σύστημα  Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)

στ) Την ανάγκη ορισμού Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ),

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τον κ. Σπανό Ιωάννη του Κων/νου, μόνιμο υπάλληλο Δήμου Μαραθώνος  κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄, ως Διαχειριστή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ).

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΡΦ5ΩΛΜ-45Ζ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΦ5ΩΛΜ-45Ζ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *