Ορισμός υπεύθυνου λειτουργίας εικονικού δωματίου επικοινωνίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπεύθυνου λειτουργίας εικονικού δωματίου επικοινωνίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου  58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010)

β) Τις διατάξεις του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)

γ) Τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

δ) Το γεγονός ότι η χώρα πλήττεται από την πανδημία του COVID-19

ε) Το υπ αριθ. πρωτ. 5314/26-3-2020 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

στ) Την ανάγκη ορισμού υπεύθυνου λειτουργίας του συστήματος Webex για την οργάνωση τηλεδιασκέψεων στον Δήμο Μαραθώνος, και το γεγονός ότι η υπηρεσία θα παρασχεθεί χωρίς κανένα κόστος για τον Δήμο

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ορίζει τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος Σπανό Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό Β΄, ως υπεύθυνο λειτουργίας του εικονικού δωματίου επικοινωνίας του Δήμου Μαραθώνος μέσω συστήματος Webex, μετά από συνεργασία που εξασφάλισε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με την εταιρεία Cisco, για την οργάνωση τηλεδιασκέψεων που αφορούν συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και Επιτροπών.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπαλλήλου είναι: τηλ.: 22943 20520, e-mail: spanos@marathon.gr  

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A80%CE%998%CE%A9%CE%9B%CE%9C-0%CE%9E2

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •