Παιδί και Θάλασσα

Παιδί και Θάλασσα 2017

administrator Δελτία τύπου

Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Παιδί & Θάλασσα 2017

Ξεκίνησε από 28 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα 2017.

Η οικονομική συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι μηδενική και αφορά τις οικογένειες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-18.000€.

 • με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-24.000€.

 • με τρία ή περισσότερα παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-30.000€.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Έντυπη αίτηση

Εκκαθαριστικό Σημείωμα του οικονομικού έτους 2015 ή 2016 εφόσον υπάρχει.

Βεβαίωση του Διευθυντή/Διευθύντριας του Σχολείου που φοιτά το παιδί. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων ή λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα των γονέων (με εξαίρεση τους υπαλλήλους του Δήμου).

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μόνο εφόσον επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μόνο τότε θα θεωρούνται έγκυρες.

Η επιλογή των παιδιών ανά περίοδο, θα γίνει με απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και υποβάλλονται:

 • Για την 1η Περίοδο (3/7/2017 – 7/7/2017) οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται από 28 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου 2017 αποκλειστικά στον 1ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης στο Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης (καθημερινά από 09:00 έως 13:00) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 • Για τη 2η και 3η Περίοδο (10/7/2017 – 14/07/2017 και 17/7/2017 – 21/7/2017) οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται από 03 Ιουλίου έως και 05 Ιουλίου 2017 αποκλειστικά στον 1ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης στο Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης (καθημερινά από 09:00 έως 13:00) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται, με κατάθεση:

α) Δελτίου Εγγραφής,

β) 1 Φωτογραφία,

γ) Πιστοποιητικό παιδιάτρου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +30 22940 69827

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •